Gạ tình anh chàng chim to phòng đối diện

Gạ tình anh chàng chim to phòng đối diện. Chúng tôi thì thầm những điều khi không có ai để ý, ôm nhau trong phòng sau khi có cơ hội, chơi trò đánh nhau và “tình cờ” lướt qua nhau. Cuối cùng, vào một đêm nọ, chúng tôi cùng nhau đóng cửa cửa hàng. Tổng cộng sẽ chỉ có 3 nhân viên trong hai giờ qua.